Odpowiedzi

2010-04-10T18:45:47+02:00
1.KOH+HCL->KCl + H2O
reakcja wymiany podwójnej

2. 2Ca+O2-> 2CaO
reakcja syntezy

3.CuCl2 + MgSO4 -> CuSO4 + MgCl2
reakcja wymiany podwójnej

4.2H2O-> 2H2 + O2
reakcja analizy

5.N2 +3H2-> 2NH3
reakcja syntezy