Przetłumacz zdania:
1. During that time he hiccupped 430 million times.
2. An average person hiccups only about 2,300 times in their life.
3. He started hiccupping when he was weighing one of his pigs.
4. One year later Charles Osborne died at the age of 97.
5. Some people believe that the best one is to scare somebody with hiccups.

3

Odpowiedzi

2010-04-10T18:36:55+02:00
1.W tym czasie czknął 430 milionów razy.
2. Średnia czkawka osoby tylko około 2300 razy w życiu.
3. Zaczął hiccupping, gdy był jednym z jego ważenia świń.
4. Rok później Charles Osborne zmarł w wieku 97 lat.
5. Niektórzy uważają, że najlepszy jest przestraszyć kogoś z czkawki.
2010-04-10T18:40:44+02:00
1. W tym czasie czknął 430 milionów razy.
2. Przeciętna osoba czka w życiu tylko około 2.300 razy.
3. Zaczął czkać kiedy ważył jedną z jego świń.
4. Rok później Charles Osborne umarł w wieku 97 lat.
5. Niektórzy ludzie wierzą, że najlepiej jest wystraszyć kogoś kto ma czkawkę.
2010-04-10T18:49:13+02:00
1.W tym czasie czknął 430 milionów razy.
2.Średnia czkawka osoby tylko około 2300 razy w życiu.
3.Zaczął czkać kiedy był o masie jednej z jego świń.
4.Rok później Charles zmarł w wieku 97 lat.
5.Niektórzy uważają, że najlepiej jest przestraszyć kogoś z czkawką.
pozdrawiam:))