Odpowiedzi

2010-04-10T18:37:00+02:00
1. Źródła materialne : narzędzia, przedmioty, stroje , budynki
2. Źródła pisane :
a) źródła normatywne, czyli aktowe ( dokumenty, konstytucje, akty lokacyjne, testamenty)
b) źródła narracyjne, czyli opisowe ( roczniki , kroniki, listy)
2010-04-10T18:40:04+02:00
Żródla pisane: roczniki, kroniki, listy, pamiętniki, dokumenty zawierające informację utrwaloną za pomocą pisma na papierze, papirusie, skórze, glinianych tabliczkach - czyli to co się dawniej pisało i materialne- zdjęcia, monety
Budowle, fortyfikacje, maszyny, narzędzia, przedmioty codziennego użytku, elementy ubrań, uzbrojenia, ozdoby, biżuteria, monety. Znaczki pocztowe i banknoty, przedmioty będące częścią życia codziennego, są także ciekawym materiałem historycznym.


Myślę że pomogłam pozdrowienia
2010-04-10T18:41:30+02:00
Źródła
-Pisane

Dziela sie na aktowe i opisowe

+Aktowe
*Dokumenty
*Statuty
*Umowy

+Opisowe
*Listy
*Kroniki
*Pamiętniki

-Materialne
*Zabytki
*Wykopaliska
*Monety
*Broń i Narzędzia
*Zdjęcia
*Przedmioty codziennego uzydkuDodatkowe:
* Pismo- to znaki graficzne, które utrwalają naszą mowę i myśli.