Mam opracować na religie 3 pytania:
1.Co jest konieczne, aby człowiek panował nad sobą?
2.Jaki jest "pokój, którym obdarza nas jezus chrystus" i z czego on wynika?
3.Jaki jest człowiek,którego określa 8 błogosławieństwo w którym zbiegają się pozostałe błogosławieństwa?
z góry dziękuje za pomoc : )

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T11:08:46+02:00
1. Człowiek jest istotą rozumną. Wie co robi, co należy robić,
a przede wszystkim rozumie i przetwarza wszelkiego rodzaju
informacje. Jednak ludzie czasem nie potrafią nad swoimi
panować. A przecież to jest bardzo ważne w życiu człowieka.
Niektóre osoby chcą zaspokoić swoje pragnienia, żądze, które
nie są zgodne z naukami Chrystusa. Jezus nie po to nam dał
10 Przykazań Bożych żebyśmy mogli je teraz sobie łamać.
Myślę, że przestrzeganie tych właśnie 10 przykazań jest
wskazane do tego żeby człowiek zaczął panować nad sobą.

2. "Pokój, którym obdarza nas Jezus Chrystus" jest ogromny.
Jezus nie sortuje ludzi na czarnych, białych, żółtych...
Pan nasz otacza swoim pokojem wszystkich ludzi niezależnie
od koloru skóry, wyglądu, czy po języku w którym się
porozumiewają. Jednak nie każdy chce ten pokój Jezusa
Chrystusa przyjąć. Nie każdy chce go wypełniać.
Należy przyjąć pokój Chrystusa i według niego żyć.
Według mnie każdy kto wierzy w Chrystusa Jezusa
otrzymuje Pokój.

3. "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości, albowiem do Nich należy Królestwo
Niebieskie".
Każdy kto ceni sprawiedliwość doznaje miłosierdzia Pana.
Z tego Błogosławieństwa wynika, że człowiek, który jest
prześladowany dla sprawiedliwości dozna życia wiecznego.
Królestwo Niebieskie to Dom Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
To miejsce wolne od wszelkiej skazy i od wszelkich
problemów. Bóg jest sprawiedliwy i chce, aby na jego
podobieństwo człowiek także był sprawiedliwy. Męka jaką
przeżywa Człowiek prześladowany dla sprawiedliwości
ma wielką nagrodę. Życie wieczne i nazwanie go Synem
Bożym.
1 4 1
2010-04-11T11:42:25+02:00
Do tego pierwszego pytania to na pewno wiara w siebie, bo bez tego czujemy się słabi. Musimy w siebie wierzyć w siebie, że się nam uda. A na tamte pytania to nie mam pojęcia
1 5 1