Odpowiedzi

2009-11-03T17:18:03+01:00
Brunatnoziemne – brunatne, płowe 51,5% Płatowo w całej Polsce
Bielicoziemne – bielicowe, bielice, rdzawe 25% Płatowo poza obszarami gór i wyżyn
Bagienne i pobagienne – torfowe, mułowe, murszowe i murszowate 7,8% Płatowo na pojezierzach i Polesiu Lubelskim, lokalnie w całej Polsce na terenach o dużej wilgotności
Aluwialne – mady rzeczne 5% Doliny rzeczne
Mineralne, bezwęglanowe, słabo wykształcone – litosole, regosole, pelosole, rankery i arenosole 1,7% Wydmy, wysokie góry
Czarne ziemie – czarne ziemie 1,3% Powszechnie w pradolinach, lokalnie w całej Polsce w wilgotnych zagłębieniach terenu
Czarnoziemne - czarnoziemy 1% Okolice miast - Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Sandomierz, Opatów, Proszowice, Jarosław, Przemyśl, Głubczyce, Prudnik, Pińczów
Wapniowcowe o różnym stopniu rozwoju – rędziny, pararędziny 0,9% Wyżyny, Tatry, Pieniny, Niecka Nidziańska, Góry Świętokrzyskie
Pozostałe gleby i tereny pokryte zabudowaniami, drogami itp. 5,8%
2009-11-03T17:18:15+01:00
- brunatnych i bielicowych – około 82 %.

- czarnoziemy – około 1%

- gleby bagienne (około 9%)
- mady (około 5%)

- czarne ziemie (około 2%)

- rędziny (około 1%)
2009-11-03T17:28:03+01:00
Mysle ze gdzies tak

- brunatnych i bielicowych – około 82 %.

- czarnoziemy – około 1%

- gleby bagienne (około 9%)
- mady (około 5%)

- czarne ziemie (około 2%)

- rędziny (około 1%)