1.Podaj wzory nastepujących soli:
a) siarczan(IV)sodu,azotan(V)magnezu,Chlorek cyny(II),chlorek cyny(IV)
b) Chlorek rtęci(I),chlorek rtęci(II),azotan(III)potasu,siarczan(VI)glinu
c) Fosforan(V)żelaza(III),siarczan(VI)miedzi(II),azotan(III)ołowiu(II),chloran(VII)cyny(IV).
2.Podaj nazwy nastepujących soli:
A) K2SO3,Cu(NO3)2,Fe2(SO4)3,MgS
B) KNO2,Al(NO3)3,Mg3(BO3)2,As2S3
C)Na2CO3,Mg(NO2)2,Al2(SO4)3,K2S
3.Przedstaw równania reakcji:
a) kwasu siarkowego(VI) z : potasem,cynkiem i glinem
b)kwasu solnego z:sodem,magnezem i glinem
4. Ułóż równania reakcji do następującego schematu
Schemat w załączniku
Prosze pomuście nie potrafie tego zrobiec bo nie było mnie w szkole
Dam naj jak najszybciej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T18:58:30+02:00

1.
a)Na2SO3,Mg(NO3)2, SnCl2, SnCl4
b) HgCl, HgCl2, KNO2, Al2(SO4)3
c)FePO4, CuSO4, Pb(NO2)2, Sn(ClO4)4
2.
a)siarczan IV potasu, azotan V miedzi II, siarczan VI żelazaIII, siarczek magnezu
b)azotan III potasu, azotan V glinu, ortoboran magnezu, siarczek arsenu III
c) węglan sodu, azotan III magnezu, siarczan VI glinu, siarczek potasu
3.
a) H2SO4 + 2K ---> K2SO4 + H2
H2SO4 + Zn ---> ZnSO4 + H2
3H2SO4 + 2Al ---> Al2(SO4)3 + 3H2
b) 2HCl + 2Na ---> 2NaCl + H2
2HCl + Mg ---> MgCl2 + H2
6HCl + 2Al ---> 2AlCl3 + 3H2
4.
2Ca + O2 ---> 2CaO (A)
 2CaO + 2H2O --->2Ca(OH)2 
S+ O2--->SO2 (B)
SO2 + H2O ---> H2SO3 (C)
Ca(OH)2 + H2SO3 -----> CaSO3 + 2H2O

4 5 4