Odpowiedzi

2010-04-10T18:52:47+02:00
2010-04-10T18:58:49+02:00
Partie polityczne wyłaniają elity rządzące państwem, formują doktryny i programy polityczne, kształtują opinie publiczne, wiążą państwo ze społeczeństwem, organizują chaotyczne żądania społeczne i wychowują ludzi w duchu odpowiedzialności politycznej.
1 4 1
2010-04-10T19:00:54+02:00
1) PO [ Platforma Obywatelska]
-partia centroprawicowa, konserwatywno liberalna
- budowa silnego państwa opartego na gospodarce wolno rynkowej i zasdach kokurencji
-obniżanie podatków i ograniczenie administracji państwowej
-Donald Tusk

2) PiS[ Prawo i Sprawiedliwość]
-partia prawicowa, konserwatywna
-zmniejszenie różnic społecznych
-budowa silnego, bezpiecznego i wolnego od korupcji państwa
-lustracja(ujawnienie współpracowników słóżb specjalnych PRLu)
-Jarosław Kaczyński

3) SLD [ Sojusz Lewicy Demokratycznej]
-rozdział kościoła od państwa
-pomoc najuboższym
-ochrona praw pracowniczych
-równouprawnienie kobiet
-Grzegorz Napieralski

4) PSL [Polskie Stronnictwo Ludowe]
-partia chłopska
- wsparcie polskiego rolnictwa, wszechstronny rozwuj obszarów wiejskich
-rozwuj małej i średniej przedsiębiorczości
-Waldemar Pawlak

5) Samoobrona
- partia lewicowa, chłopska
- poprawa sytuacji życiowej najuboższych dróg społecznych
-wspieranie rozwuju rolnictwa
-Lepper

6) Ligia Polski Rodzin
-partia prawicowa, narodowa
-interwencja państwowa w gospodarce
-ochorna polskiej własności
-ochorna tradycyjnych wartości rodziny, religii, wolności i patriotyzmu
-Mirosław Orzechowski

1 5 1