Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T19:28:27+02:00


W zwojnicy może zostać wyindukowany prąd tylko za pomocą zmiennego pola magnetycznego!!

Jak to się stało że wcześniej było pytanie dotyczące pola magnetycznego wokół przewodnika prostoliniowego i zwojnicy na które odpowiedziałem a w momencie wysłania pojawia się inne pytanie!!!

a)
Można tu zastosować regułę prawej dłoni, której treść jest następująca:
Gdy przewodnik prostoliniowy obejmiemy tak aby wyprostowany kciuk wskazywał zwrot i kierunek prądu to pozostałe zgięte palce pokażą kształt i zwrot lini pola magnetycznego - czyli linie pola będą tworzyć okręgi współśrodkowe!
b)
Aby określić kierunek i zwrot linii pola magnetycznego w otoczeniu zwojnicy z prądem należy użyć reguły śruby prawoskrętnej bądź reguły prawej dłoni. Obie te reguły pozwalają na wyznaczenie biegunowości zwojnicy, a wiemy że zwrot pola magnetycznego jest od bieguna północnego do południowego, więc znając biegunowość możemy wskazać zwrot i kierunek lini pola!
A oto treść:
Jeżeli zwojnice obejmiemy tak aby palce (z wyjątkiem kciuka) wskazywały zwrot płynącego prądu to odchylony kciuk wskaże biegun północny - czyli zwrot i kierunek od bieguna N do S
2010-04-10T19:29:01+02:00
-W otoczeniu przewodnika prostoliniowego z prądem:
reguła palców prawej dłoni;jeśli obejmiesz przewodnik prawą dłonią ,a wyprostowany kciuk będzie wskazywał kierunek przepływającego prądu to "zaciśnięte" na przewodniku palce wskażą ci zwrot linii pola magnetycznego
oraz
reguła korkociągu(śruby prawoskrętnej;jeśli kierunek prądu jest zgodny z kierunkiem ruchu osiowego korkociągu(śruby prawoskrętnej) to linie pola magnetycznego są skierowane zgodnie z jego ruchem obrotowym
-w otoczeniu zwojnicy z prądem:
1) reguła prawej dłoni;
prawą dłoń należy ustawić tak aby palce wskazywały zwrot prądu w zwojach solenoidu(zwojnicy) ,wtedy odchylony kciuk wskaże zwrot linii pola magnetycznego wewnątrz solenoidu.
1) reguła obserwatora
jeśli obserwator patrząc w głąb zwojnicy widzi, że prąd płynie zgodnie ze wskazówkami zegara ,to przed nim jest biegun południowy,a jeśli prąd płynie przeciwnie do wskazówek zegara ,to obserwator ma przed sobą biegun północny