Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T18:54:45+02:00
Wady energetyki jądrowej to:
1. Kłopotliwy problem składowania i zagospodarowywania radioaktywnych odpadów, powstających z reaktora jądrowego.
2. Możliwość skażenia wód, powietrza i gleb znajdujących się w rejonie składowania odpadów.
3. W przypadku awarii reaktora zagrożenie skażenia radioaktywnego.
Natomiast do niewątpliwych korzyści czerpanych z reaktora atomowego zaliczymy to, że:
1. Nie emituje pyłów oraz szkodliwych gazów, przez co w minimalnym stopniu degraduje środowisko.
2. Eliminuje problemy usuwania i składowania lotnych popiołów.
3. Wielokrotne zmniejszenie ilości odpadów i powierzchni ich składowania.
4. Ogranicza eksploatację paliw kopalnych.
5. Nie wymaga hałaśliwych urządzeń do nawęglania.
6. W tani sposób produkuje energię.
2010-04-10T18:56:54+02:00
Wady:
awarie mogą być szkodliwe dla środowiska
trudności w składowaniu odpadów radioaktywnych
Zalety:
niskie zużycie paliwa(pierwiastków promieniotwórczych)
nie zanieczyszczają powietrza tak jak zakłady w których paliwem jest węgiel kamienny i brunatny