Proszę o szybką odpowiedz!!


3. Wstaw literę "R" obok reform przeprowadzonych przez Karola Wielkiego:
...Podzielenia państwa na marchie i hrabstwa
...Wprowadzenie powszechnego obowiązku nauki czytania oraz pisania
...Ujednocenie systemu miar i wag
... Powołanie urzędu majordoma
... Wprowadzenie do obiegu nowej monety-denara
... zmniejszenie liczby urzędników

4.Podkreśl zdania zawierające nieprawdziwe informacje i popraw w nich błędy.
1. Normanowie osadzili się na północy francji w krainie zwanej Normandią.
2Mieszkańcy Skandynawii, jako pierwsi Europejczycy, dotarli do wybrzeży Australii.
3. Normanowie uzanwani byli za bardzo dobrych rzemieślników.
4. Najważniejszym bóstwem wikingów był Odyn- bóg wojni i mądrości.
5.Funkcję reprezentacyjną we flocie Normanów pełniły główie snekkary.

5. Ułóż chronologicznie wydarzenia, numerując od 1 do 12.
... schizma wschodnia
... wysanie Dyktatu papieskiego przez Grzegorza VII
... podpisanie kontraktu wormanckiego
... ukorzenie się Henryka IV w Canossie przed papierzem
... upadek cesarstwa wschodniorzymskiego
...bitwa pod Poitiers
... ucieczka z Mekki do Medyny
...chrzest Cholwiga
... początek misji Cyryla i MEtodego
... koronacja cesarza Ottona I
...bitwa pod Hasting
...traktat w Verdun

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T01:52:20+02:00
3. Wstaw literę "R" obok reform przeprowadzonych przez Karola Wielkiego:
R..Podzielenia państwa na marchie i hrabstwa
R...Wprowadzenie powszechnego obowiązku nauki czytania oraz pisania
R...Ujednolicenie systemu miar i wag
... Powołanie urzędu majordoma (zlikwidował ten urząd)
R... Wprowadzenie do obiegu nowej monety-denara
... zmniejszenie liczby urzędników (zwiększył liczbę)

4.Podkreśl zdania zawierające nieprawdziwe informacje i popraw w nich błędy.
1. Normanowie osadzili się na północy Francji w krainie zwanej Normandią.
2Mieszkańcy Skandynawii, jako pierwsi Europejczycy, dotarli do wybrzeży AMERYKI PÓŁNOCNEJ.
3. Normanowie uznawani byli za bardzo dobrych rzemieślników.
4. Najważniejszym bóstwem wikingów był Odyn- bóg wojny i mądrości.
5.Funkcję reprezentacyjną we flocie Normanów pełniły głównie DRAKKARY.

5)Ułóż chronologicznie wydarzenia, numerując od 1 do 12.
1.chrzest Chlodwiga - 486
2.ucieczka z Mekki do Medyny - 622
3.bitwa pod Poitiers - 732
4.traktat w Verdun - 843
5.początek misji Cyryla i Metodego - 850
6.koronacja cesarska Ottona I - 987
7.schizma wschodnia - 1054
8.bitwa pod Hastings - 1066
9.wydanie dyktatu papieskiego przez Grzegorza VII - 1075
10.ukorzenie się Henryka IV w Canossie przed papieżem - 1077
11.podpisanie konkordatu wormackiego - 1122
12.upadek cesarstwa wschodniorzymskiego -1453

236 3 236