Odpowiedzi

2010-04-10T20:06:28+02:00
Janosz Boka był wysokim, dobrze zbudowanym chłopcem. W drużynie chłopców z Placu Broni pełnił rolę dowódcy. Powierzyli mu ją koledzy, co znaczy, że darzyli go szacunkiem i zaufaniem. Potrafił rządzić sprawiedliwie. Nie stawiał siebie wyżej od innych. Gdy raz zdarzyło mu się nie zamknąć furtki na plac (co było karalne), kazał wpisać do księgi swoje nazwisko. Dzięki temu zasłużył na miano dobrego przywódcy.
Umiał dostrzegać zasługi dla drużyny wszystkich jej członków. W bitwie o plac swoim adiutantem mianował Nemeczka, choć wzbudziło to sprzeciw innych chłopców. Umiejętnie zaplanował obronę placu i dobrze przygotował swoją drużynę do walki.
Był serdeczny wobec wszystkich, a podczas choroby Nemeczka wykazał wiele troskliwości i oddania. Towarzyszył mu do ostatnich chwil życia.
Boka może być wzorem dobrego dowódcy i prawdziwego przyjaciela.
66 4 66
Dzięki uratowałaś mnie mam to na następną lekcję