Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T19:19:05+02:00
Do układu Sikorski-Majski doszło,ponieważ:ZSRR wraz z Polską znalazło się w obozie państw walczących z faszystami, koniecznie było uregulowanie wzajemnych stosunków.(30 lipca 1941)
Postanowienia: Polacy mogą wrócić do państwa-amnestia obywateli przebywających w łagrach i więzieniach radzieckich.
Uzyskano prawo do tworzenia sił zbrojnych na teranie ZSRR(na czele stał gen.Władysław Anders)
1 5 1
2010-04-10T19:21:50+02:00
Układ Sikorski-Majski został podpisany w Londynie 30 lipca 1941r. po ataku Niemiec na ziemie radzieckie. Przez ten atak Rosja stała sie państwem które, tak jak Polska, walczyło przeciwko faszyzmowi. Postanowieniami było ogólnie wznowienie stosunków między Sowietami a Polakami oraz uzyskanie amnestii dla więżnie=ów pracujących na łagrach (choć były spory o nazwanie tego amnestią). Poza tym Polska otrzymała tez prawo na tworzenie wojska na terytorium ZSRR. Niestety Rosjanie nie zgodzili sie na oddanie zagarniętych wcześniej ziem polskich.
Mimo wszystko Sikorski uwarzał, że porozumienie to jest szansą na uratowanie milionów Polaków.
1 5 1
2010-04-10T19:24:01+02:00
Do układu Sikorski - Majski doszło w lipcu 1941 roku w Londynie. Polska i Związek Radziecki podpisały układ nazwany od nazwisk polskiego premiera i ambasadora ZSRR . Premier Sikorski był przekonany , że "Rosja pochłonie siły niemieckie". Dlatego też uważał porozumienie ze ZSRR za konieczność. Sądził że w nowej sytuacji Moskwa unieważni układ podziałowy z Niemcami, dzięki czemu zostanie przywrócona granica Rzeczpospolitej sprzed wojny. Podpisując tenże układ Polska nawiązała dyplomatyczne stosunki z ZSRR. Najważniejszym postanowieniem było to, że Polacy uzyskali prawo utworzenia Armii Plskiej W ZSRR. Jej dowódcą został generał Władysław Anders.Podstanowiono również, że oba rządy zobowiązują się do wzajemnej pomocy i poparcia przeciwko hitlerowskim Niemcom.
1 5 1