Odpowiedzi

2010-04-10T19:29:22+02:00
Właściwości :
Siarka-
fizyczne:
- Niemetal-ciało stałe
- Krucha
- Żółta,o tłustym połysku
- Ma charakterystyczny zapach
-Dwukrotnie cięższa od wody
- Praktycznie nie rozpuszczalna w wodzie
Chemiczne: - Palna
-Reaguje z wieloma metalami dając siarczki
- Produktem spalania jest dwutlenek siarki
WĘgiel:
fizyczne:
- Jest ciałem stałym
-Ma zabarwienie czarne
- Nie posiada smaku i zapachu
-Jest nierozpuszczalny w wodzie
chemiczne:
- Tworzy związki, w których przyjmuje wartościowości II, IV

-Jako typowy niemetal wchodzi w skład kwasu węglowego (słaby kwas) w reakcji tlenku węgla (IV) z wodą:

CO2 + H2O = H2CO3
Fofor:
Reaguje z wrzącym roztworem wodorotlenku barowego:

2P4 + 3Ba(OH)2 → 2PH3↑ + 3Ba(H2PO2)2
-ma tendencję do przechodzenia w inne, bardziej trwałe odmiany, do których należy fosfor czerwony
jod:
fizyczne:
-praktycznie nierozpuszczalny w wodzie
- rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
- roztwór jodu w alkoholu etylowym jest nazywany jodyną
chemiczne:
-ze skrobią tworzy związek o charakterystycznym fioletowo-niebieskim zabarwieniu
-trujący
-reaktywny
4 1 4