Sporządź notatkę na temat zbrodni katyńskiej, podaj kto,kiedy i dlaczego zamordował polskich oficerów, podaj miejsca w których przetrzymywano polskich oficerów, podaj miejsca w których ich pochowano, podaj kto i kiedy odkrył groby i dlaczego nagłośnił sprawę, przedstaw stosunek aliantów ( Wielka Brytania, Stany Zjednoczone) do zbrodni katyńskiej oraz rządu polskiego i oprawców.

Nie chodzi mi tylko o Katyń, ale też o inne miejsca w których zamordowano oficerów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T19:35:14+02:00
Do radzieckiej niewoli w 1939 r trafiło 230 tys. polskich żołnierzy i oficerów. Znaczna część szeregowców wypuszczono, jednak ponad 15 tys. oficerów, podoficerów, kapelanów i policjantów zamknięto w specjalnych obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostarszkowie.
Od kwietnia do maja 1940 r. NKWD za zgodą Stalina wymordowało 14 600 jeńców polskich. Rozstrzelanych pochowano w zbiorowych grobach w lasach wokół miejscowości Katyń, Piatichatki, Miednoje.
13.04.1943 niemieckie radio poinformowało o odkryciu masowych grobów w lasach pod Katyniem. W zbiorowych grobach były pogrzebane zwłoki 4300 polskich oficerów. O popełnienie tej zbrodni Rosja oskarżyła Niemców, którzy rzekomo mieli przeprowadzić egzekucje po zdobyciu radzieckich obozów jenieckich. W celu wyjaśnienia sprawy Niemcy zaproponowali powołanie komisji złożonej z przedstawicieli Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.
Komisja orzekła, iż oficerowie zostali zamordowani wiosna 1940 r. Oznaczało to , że zbrodnię popełnili Rosjanie.
Rząd polski wezwał władze radzieckie do wyjaśnienia sprawy. W odpowiedzi na to ZSRR 25.04.1943 zerwało stosunki dyplomatyczne z polskim rządem w Londynie. Sowiecka prasa oskarżyła Polaków o propagandową współpracę z Niemcami.
Dopiero w 1990r. Związek Radziecki przyznał, że zbrodni dokonało NKWD.
40 4 40