Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T19:31:44+02:00
ZAD1.

y=-5x +4
-5x+4=0
-5x=-4
x=5/4 - miejsce zerowe

-5x+4<0
-5x<-4
x>5/4 - dla tych x funkcja przyjmuje wartości ujemne.

ZAD2.

y=x/(x^2-4)

dziedzina - mianownik musi być różny od zera:

x^2 - 4 = 0
x^2 = 4
x = 2 lub x = -2

dziedzina:
R/{-2,2}

y(1/2) = (1/2)^2/((1/2)^2-4) = (1/4)/(1/4-4) = (1/4)/(-15/4) = -1/15

ZAD3.

x1=0 i x2=-4

wzór:
y = x ( x +4) +c

dla punktu (-2,4):
4 = -2 (-2 +4) +c
4 = -4 +c
c = 8

y = x ( x +4) +8 = x^2 + 4x + 8

ZAD4.

ZW = <-1,2>
f(-3) - moim zdaniem nie da się. nie miało być tam coś innego?

ZAD5.

f(x) = 3^x
3^x = 9
log₃3^x > log₃9
x>2

wykres w zał.