Mama Oli robi przetwory na zimę. Do zalewy potrzebuje 7 litrów octu6%. niestety w domu ma tylko ocet 3% i 10%. Ile litrów każdego z nich musi zmieszać, aby otrzymać 7 litrów octu6%?

oraz


tata Oli wykonał do kuchni półkę narożną w kształcie trójkąta równoramiennego. Oblicz powierzchnię tej półki, jeżeli jej najdłuższy bok ma 40 cm. Zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

2010-04-10T19:44:17+02:00
1
6%*7=42%
3%*4+10%*3=42%
4 litry 3%
3 litry 10%

2

40=a√₃
a=40/√₃
a=40√₃/3
a=13⅓√₃
P=(13⅓√₃)²≈530cm²
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T19:44:42+02:00
1]
x=ilosć octu 3%
y=ilosć octu 10%

x+y=7
3%x+10%y=7×6%

x=7-y
0,03x+0,1y=7×0,06
0,03(7-y)+0,1y=0,42
0,21-0,03y+0,1y=0,42
0,07y=0,42-0,21
0,07y=0,21
y=0,21:0,07
y=3
x=7-3=4
potrzeba 4 litry octu 3% i 4 litry octu 10%
2]
podstawa a=40cm
½a=20cm
róg ma 90⁰
h Δ dzieli ten kąt na 2 po 45⁰
z kata 45 wynika,że h=½a=20cm
powierzchnia półki=½ah=½×40×20=400cm²
1 5 1