Odpowiedzi

2010-04-10T22:31:10+02:00
Zad.4/7
a/ glin; Al
b/ Al2O3 ;
c/ M Al2O3 = 2x27u +3x16u = 1o2u
102u stanowi 100% Al2O3
16u --- x %O2
x= 16 x 100% / 102 = 15,7 % tlenu
%O = 3x 15,7 % = 47,06%
odp. W podanyn tlenku jest 47,06% tlenu.

d/ Al: O = 9 : 8 ; Al2O3 = 54 : 48 / :6
54: 6 = 9 48 : 6 = 8

zad. 6
b. w 70 stopniach celcjusza w 100g wody rozpuści się 60g NH4Cl
Ms= 60g
Mr= 60g + 100g = 160g
Cp = 60g : 160g x 100% = 37,5%

zad. 7
a. mr = 200g
Cp = 30%
ms = 200g + 100g = 300g
ms = 200g x 30% / : 100% = 60g
Cp = 60g x 100% : 300g = 20%

b. Cp = 30%
mr = 200g
ms = 25g
ms1 = 30% x 200g : 100% = 60g
ms2 = 60g + 25g = 85g
mr = 200g + 25g = 225g
Cp = 85g x 100% : 225g = 37,78 %

zad. 10 / 13
mr = 300g
Cp1 = 20%
Cp2 = 37%
ms = 20% x 300g : 100% = 60g
mr = 60g x 100% : 37% = 162,2g
M h2o = 300g - 162,2g = 137,8g
odp. 137,8g wody należy odparować

zad. 11/13
1. kwasowa
2. elektrolity
3. chlor
4. wskażnik
5. kwasy
hasło : kwas " solny " . Na skalę przemysłową otrzymywany jest z soli kamiennej


zad. 12/ 14

1. H2S

zad. 13
H2S 2H = 2 x 1 = 2
1S = 32 x 1 = 32
32 + 2 = 34
odp. masa cząsteczkowa H2S = 34u

5 3 5