Ile energii należy dostarczyć, aby lód o temperaturze 00C zamienić w wodę o temperaturze 100C?
Ciepło topnienia lodu- 334000J/kg, ciepło właściwe wody- 4200 J/kg 0C

Jaką masę wody o temperaturze 100 0C można przeprowadzić w parę o tej samej temperaturze dostarczając 46kJ energii? Ciepło parowania w temperaturze wrzenia wody ma wartość 2300000J/kg

Do 5 kg wody o temperaturze 10 0C dolano 12 kg wody o temperaturze 60 0C. Oblicz temperaturę końcową mieszaniny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T21:48:21+02:00
1.
musisz podać jaką masę ma lód

2.
Q=46kJ=46000J
Q=m*Cp
m=Q/Cp
m=46000/2300000=0,002kg

3.
m1=5kg
t1=10ºC
m2=12kg
t2=60ºC
tk=?


m1*Cw*(tk-t1)=m2*Cw*(t2-tk)

Mnożymy i wyliczamy tk

tk=m2t2+m1t1/m1+m2

tk=45,3ºC

2 1 2