Polują w dzień goniąc ofiarę .
Samice rodzą od 3 do 5 młodych po ciąży trwającej od 90 do 95 dni. Młode ważą po urodzeniu od 150 do 300 g. Od matki odchodzą gdy maja 13 miesięcy życia. Gepard może żyć ponad 20 lat. Dorosłe samice nie mają swoich terytoriów i raczej unikają się wzajemnie. Samce czasami tworzą małe grupy, zwłaszcza jeśli pochodzą z tego samego miotu.
Gepardy są drapieżnikami i jedzą małe ssaki takie jak gazele i zające. Są zagrożone wyginięciem , można je spotkać w zoo i w ich naturalnym środowisku . Są jedynymi dużymi kotami które nie umieją ryczeć ale potrafią szczekać , miauczeć i syczeć.

Plis przetłumaczcie to dobrze , z czasami . Daje naj.

2

Odpowiedzi

2010-04-10T19:44:13+02:00
They are hunting in the day chasing the victim.
Females are giving birth from 3 to 5 young after pregnancy lasting from 90 till 95 days. Young are weighing after the birth from 150 to 300 g. They are leaving the mother when of May of 13 months of the life. The cheetah can live over 20 years. Adult females don't have their territories and than are avoiding one another themselves. Males sometimes form small groups, particularly if they come from the same litter. Cheetahs are predators and small mammals are eating so as gazelle and hares. They are carrying becoming extinct, it is possible to meet them in the zoo and in their habitat. They are only big cats which cannot roar but they are able to bark, to mew and to hiss.

myśle że będzie dobre
2010-04-10T19:46:41+02:00
Hunt during the day chasing the victim.
Females give birth from 3 to 5 young after a gestation of 90 to 95 days. After birth the young weigh from 150 to 300 g. From the mother go when they are 13 months old. Cheetah can live over 20 years. Adult females do not have their territories and tend to avoid each other. Males sometimes form small groups, especially if they come from the same litter.
Cheetahs are predators and eat small mammals such as gazelles and hares. They are threatened with extinction, it can be found at the zoo and their natural environment. Are the only large cats that do not know how to roar but can bark, meow and hiss.