Analizując tablice rozpuszczalności zaproponuj jeden wspólny odczynnik,który dodany do każdego z podanych roztworów spowoduje wytrącenie osadu:
1)wodny roztwór chlorku wapnia
2)wodny roztwór azotanu(V)magnezu
3)wodny roztwór siarczanu(VI)cynku(II)

2

Odpowiedzi

2010-04-10T20:11:40+02:00
Moze to byc wodorotlenek, lub weglan
CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaCl
Mg(NO3)2 + Na2CO3 = MgCO3 + 2NaNO3
ZnSO4 + Na2CO3 = ZnCO3 + Na2SO4
2010-04-10T20:48:46+02:00
Z tablicy rozpuszczalności wynika, że osad dla wszystkich trzech tworzą wodorotlenki (nie rozpuszczają się w wodzie), więc użyłem zasady sodowej (NaOH), ponieważ jest reaktywna.

Podaję jeszcze równania reakcji, jakby co :)

1) CaCl₂ + 2 NaOH --> Ca(OH)₂ (osad) + 2 NaCl
2) Mg(NO₃)₂ + 2 NaOH --> Mg(OH)₂ (osad) + 2 NaNO₃
3) ZnSO₄ + 2 NaOH --> Zn(OH)₂ (osad) + Na₂SO₄