Odpowiedzi

2010-04-10T19:48:51+02:00
Klimat Polski to klimat umiarkowany chłodny. W lecie temperatura waha się od 20 stopni do 25 stopni, natomiast w zimie od -10 stopni do -20 stopni. Jest to klimat bardzo sprzyjający ludziom, gdyż nie jest tu ani za gorąco ani za zimno.
2 5 2
2010-04-10T19:50:43+02:00
Polska leży w klimacie umiarkowanym przejściowym.
Dlatego wyróżniamy 6 pór klimatycznych w ciągu roku:

– Przedwiośnie (średnia dobowa temperatura od 0 do 5oC)
– Wiosna (średnia dobowa temperatura od 5 do 15oC)
– Lato (średnia dobowa temperatura od 15oC)
– Jesień (średnia dobowa temperatura od 5 do 15oC)
– Przedzimie (średnia dobowa temperatura od 0 do 5oC)
– Zima (średnia dobowa temperatura poniżej 0oC)
-Wiatry są słabe i umiarkowane (od 2 do10 m./sekundę).
-Silniejsze występują tylko nad morzem (sztorm) i w górach
(halny).
-Opady zależą od tego z którego kierunku napływają masy
powietrza.
-Wahają się one od 600mm na rok w środkowej części kraju
nawet do 1800mm w Tatrach.
2 1 2