Najpierw oszacuj wyniki a następnie je oblicz :
Przechowywana w zimie marchew traci około 11,5 % pierwotnej masy. Ile ton marchwi powinni zgromadzić na jesienni pracownicy ZOO, aby na wiosnę zwierzętom pozostało 36 ton .?

Do klas pierwszych pewnego liceum uszęszcza 92 uczniów , co stanowi 13 i jedną trzecią % liczby uczniów całej szkoły. Ile jest dziewcząt w tej szkole, jeśli stanowią one 60 % liczby wszystkich uczniów.

Podczas wakacji Jakub złowił 15 szczupaków, Paweł- o 20 % więcej niż Jakub i o 40 % mniej niż Michał. Ile szczupaków złowił Michał .

1

Odpowiedzi

2009-11-03T17:34:32+01:00
Zadanie 1.
x- pierwotna masa marchwi (w tonach)
x-11,5%x=36 115/1000- to ma być ułamek
x-115/1000x=36
885/1000x=36 |:885/1000
x≈40,7t

zadanie 2.
x- liczba wszystkich uczniów w szkole
13⅓%x=92
0,135x=92 |:0,135
x≈681
obliczam ile dziewczyn uczęszcza do tego liceum:
60% × 681= 0,6 ×681=409

zadanie 3.
obliczam ile ryb złowił Paweł:
15+20%×15= 15+3=18
obliczam ile ryb złowił Michał:
x- liczba ryb, które złowił Michał
0.6x=18 |:0,6
x=30