Odpowiedzi

2010-04-10T20:16:38+02:00
Jest nie do konca społeczeństwem obywatelskim.Bardzo silnym faktem powodującym obojętność społeczeństwa jest jego trudna sytuacja materialna. Brak pieniędzy, a także niezaspokojenie niektórych potrzeb, powoduje wśród ludzi zniechęcenie, co gorsza różnego rodzaju frustracje, a w efekcie obojętność na sprawy otoczenia.Na dodatek obserwujemy brak inicjatyw ze strony rządu, który mógłby przecież wpłynąć na zmianę tej mentalności. Problem kultury obywatelskiej (zespół akceptowanych wartości, przekonań, postaw, wzorców postępowania), która postrzegana jest czasami odmiennie przez członków społeczeństwa. Może dochodzić do wewnętrznych konfliktów, a w efekcie spowolnienia działań lub ich zaniechania.