Bocian biały - ptak dorosły
Rozpiętość skrzydeł 2 m
Długość ciała 1 m
Wysokość 80 cm
Długość dzioba 16 - 20 cm
Waga 3,5 kg

Zad.1Jaka jest rozpiętość skrzydeł bociana białego na zdjęciu wykonanym w skali 1;20?

Zad.2 Na koszt wynajmu autokaru składa sie opłata stała wynosząca 750 zł za kazdy dzien wynajmu oraz 2.50zł za kazdy przejechany km. Oblicz koszt wynajmu autokaru na 3 dniową wycieczkę w czasie której uczestnicy przejadą 723km ?

Zad.3 1 dnia wycieczki przejechano o 110km wiecej niz 2 dnia i o 23km mniej niz 3 dnia. Ile km przejechano kazdego dnia, jesli w czasie 3 dni przebyto 723 km?
UWAGA: Do każdego zadania nalezy napisac obliczenia;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T20:17:10+02:00
Zad. 1
2m:20=0,1m

Zad.2
750złx3+723kmx2,50zł=
=2250zł+1807.50zł=
=4057.50 zł

Zad.3
x-pierwszy dzien
x-110km -drugi dzień
x+23 - trzeci dzień

x+x-110+x+23=723
3x=723-23+110
3x=810
x=810/3
x=270

pierwszy dzień: 270km
drugi dzień: 160km
trzeci dzień: 293km
2010-04-10T20:23:11+02:00
Zadanie 1: 2m = 200 cm
200 : 10 = 20 [cm]

Odp:20 cm.

Zadanie 2: 750 x 2 = 2250
723 x 2,50 = 1807,50
1807,50 + 2250 = 4057,50 [zł]

Odp: 1807,50 zł za przejechane kilometry i 2250 zł za trzy dni. Łącznie: 4057,50 zł

Zadanie 3:
x - przejechane kilometry w dniu 2.

DZIEŃ 1 - x + 110
DZIEŃ 2 - x
DZIEŃ 3 - (x + 110) + 23 = x + 133
RAZEM - x + 110 + x + x + 133 = 3x + 243

3x + 243 = 700
3x = 457 /:3
x ≈ 152,33

DZIEŃ 1 - 152,33 + 110 = 262,33 km
DZIEŃ 2 - 152,33 km
DZIEŃ 3 - 152,33 + 110 + 23 = 262,33 + 23 = 295,33