Zadanie 1
Oblicz wysokość bezwzględną góry na podstawie jej wysokości względnej (1575 m) oraz o wysokości podłoża (327 m n.p.m.).

Zadanie 2
Chata pod Rysami (2250 m n.p.m.) jest najwyżej położonym schroniskiem w Tatrach Wysokich. Oblicz wysokość względną między schroniskiem a szczytem – Rysami.

Zadanie 3
Uszereguj podane skale od największej do najmniejszej:
1 : 30 000;
1 : 75 000;
1 : 4 000 000;
1 : 2 500;
1 : 7 000 000

Zadanie 4
Uszereguj podane skale od najmniejszej do największej:
1 : 30 000;
1 : 7 500 000;
1 : 4 000 000;
1 : 2 500;
1 : 5 000

Zadanie 5
Jaką długość rzeczywistą będzie miała rzeka, która na mapie w skali 1: 4 000 000 ma długość 32 cm?

Zadanie 6
Na południku 15° E jest 1215 czasu miejscowego. Która godzina czasu miejscowego jest w tym momencie na południku:
a) 75° W
b) 0°
c) 45° E
d) 100° E

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T20:21:26+02:00
Zad.1
1575+327 = 1902m n.p.m.
zad.2
2499 - 2250 = 249
zad.3
1:2 500
1:30 000
1:75 000
1:4 000 000
1:7 000 000
zad.4
1:7 500 000
1:4 000 000
1:30 000
1:5 000
1:2 500
zad.5
długosć na mapie = 32cm
skala = 1:4 000 000 inaczej 1 cm na mapie odpowiada 4 000 000 cm w rzeczywistosci dlatego mnorzymy długosć rzeki na mapie przez skale mapy
4 000 000cm = 40 km
32cm*4 000 000=128000000cm=1280000m=1280km lub
32cm*40km=1280 km
zad.6
a) 75+15=90
1 stopień = 4minuty
90 stopni = 360 minut = 6 godzin
będzie 6:15
b) 0+15= 15
1 stopień= 4 minuty
15 stopni= 60 minut = 1 godzina
będzie 11:15
c) 45 - 15 = 30
1 stopień= 4 minuty
30 stopni= 120 minut= 2 godziny
będzie 14:15
d) 100 - 15 = 85
1 stopień= 4 minuty
85 stopni= 340 minut = 5 godzin 40 minut
będzie 17:55
15 3 15