1. Pieczenie potrawy w piekarniku elektrycznym o mocy 3kW trwało 1,5h. Ile kosztuje upieczenie tej potrawy jeżeli 1kWh-40gr

2. Państwo Nowakowie kupili lodówkę. Na kupionej lodówce były wartości 120W, 220V. Oblicz ile energii pobiera lodówka w ciągu doby (J,kWh)

3. Zdalnie sterowany samochód posiada silnik elektryczny o oporze 20 omów zasilany napięciem 20 V z akumulatora. Oblicz moc tego silnika

Jak by się dało z danymi i szukanymi ;) Dziękuje

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T20:35:16+02:00
Zad 1
dane
P - moc piekarnika = 3 kW
t - czas pieczenia = 1,5 h
K - koszt 1 kWh = 40 gr
szukane
Kp - koszt pieczenia
Kp = PtK = 3 razy 1,5 razy 40 = 180 gr = 1,8 zł
zad 2
dane
P - moc lodówki = 120 W
U - napięcie zasilajace = 220 V
t - czas pracy lodówki = 24 h = 86400 s
szukane
E - energia pobrana = UIt = Pt = 120 razy 86400 = 10368000 J
1 J = 1 Ws
10368000 J = 10368000 Ws = 2880 Wh = 2,88 kWh
zad 3
dane
dane
R - oporność = 20Ω
U - napięcie = 20 V
szukane
P - moc = ?
P = U²/R = 20²/20 = 400/20 = 20 W
2010-04-10T20:44:31+02:00
1.
P=3kW
t=1,5h
k=0,40zł/kWh
K=?
--------------------------------------------------
W=P*t=3kW*1,5h=4,5kWh
K=W*k=4,5kWh*0,40zł/kWh=1,80zł
2.
U=220V
P=120W
t=24h
W=?
----------------------------------------------------------
W=P*t=120W*24h=2880Wh=2,88kWh
2,88kWh=2,88*1000Wh=2880Wh=2880*3600Ws=10368000J= 10,368MJ
3.
R=20Ω
U=20V
P=?
---------------------------------
I=U/R=20V/20Ω=1A
P=U*I=20V*1A=20W