Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T20:40:52+02:00
KAROLINGOWIE
Słaba władza królewska i upadek autorytetu dynastii merowińskiej sprzyjały wzrostowi potęgi możnowładztwa frankijskiego. Jeden z rodów, zwany później Karolingami, już w początkach VII w. zdołał zagarnąć dla siebie urząd majordoma.
Karol Młot, nazywany tak ze względu na niezwykłą siłę. Prowadził dalsze dzieło konsolidacji. Aby nie powtórzyć losu Grirnoalda, pozostawił na tronie Merowingów, zadowalając się taktyczną władzą.
W czasie jego rządów z terenu kalifatu hiszpańskiego, nastąpiła inwazja Arabów na Akwitanię. Karol Młot zadał im klęskę pod Poitiers w roku 732.
Sukcesy militarne Franków umożliwiła reforma wojskowa, polegająca na reorganizacji armii i częściowym zastąpieniu piechoty lekko - i ciężkozbrojną jazdą. W zamian za obowiązek służby wojskowej wojownicy otrzymali ziemię. Pozycja Karola była tak silna, że przed śmiercią podzielił państwo pomiędzy synów, jak czynili to prawowici królowie.
Pepin Mały. Młodszy z synów Karola Młota.

Pepin obawiał się jednak, że zamach na dziedziczne prawo Merowingów do korony frankijskiej może zmobilizować opozycję możnych, postanowił, więc odwołać się do autorytetu papieża. Było to działanie wybrane w samą porę, gdyż papiestwu zagrażali Longobardowie.
W połowie VI wieku Longobardowie opuścili Panonię i wtargnęli w granice Italii, zajmując ją aż do rzeki Pad. Trudności wewnętrzne czasowo zahamowały ich ekspansję, ale w połowie VIII stulecia, widząc, że papiestwo nie może liczyć na pomoc Bizancjum, postanowili zająć Egzarchat Raweński. W tej sytuacji papież gorączkowo poszukiwał sojuszników. Kiedy do Rzymu przybyło poselstwo frankijskie, aby wysondować opinie na temat ewentualnego usunięcia Merowingów, papież, w zamian za pomoc, udzielił poparcia Pepinowi.
W listopadzie 751 roku zgromadzenie możnych zdetronizowało Merowingów. Ostatni z nich, Childeryk III, został ostrzyżony (w tradycji merowińskiej długie włosy i broda były nieodłącznym atrybutem władcy) i zamknięty w klasztorze. Pepin przyjął tytuł królewski i w ten sposób rządy rozpoczęła nowa dynastia - Karolingowie.
41 1 41