ZAD1
Oblicz długość promienia okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym, w którym przyprostokątne są równe pierwiastek z 7 i pierwiastek z 5.
ZAD2
Z trójkąta równobocznego o boku długości 6 wycięto koło wpisane w ten trójkąt. Oblicz pole pozostałej części trójkąta.

1

Odpowiedzi

2010-04-10T21:36:30+02:00
1]
a=√7
b=√5
c=√(√7)²+(√5)²=√12=2√3
r okregu opisanego=½c=√3
2]
a=6
pole=a²√3:4=6²√3:4=9√3

h=6√3:2=3√3
⅓h=√3 = r koła wpisanego

pole koła=πr²=π×(√3)²=3π

pozostała cześć Δ ma pole=9√3-3π=3(3√3-π) j.²