Odpowiedzi

2010-04-10T20:42:26+02:00
Za wieloletnich rządów Justyniana Bizancjum osiągnęło największą świetność w swych dziejach. Odbudował Imperium Rzymskie w jego dawnych granicach. Jego wojska rozbiły państwo Wandalów w północnej Afryce, pokonały Ostrogotów w Italii oraz zdobyły południową część Hiszpanii. Morze Śródziemne ponownie znalazło się wewnątrz Imperium. W polityce wewnętrznej cesarz uporządkował i ujednolicił prawo rzymskie. Zebrał je w tzw. Kodeksie Justyniana. Za jego rządów wzniesiono imponujące budowle, jak np. słynna Hagia Sophia uważana za cud architektury.
3 2 3
2010-04-10T20:42:47+02:00
-powołał specjalną komisję
-W roku 529 na rozkaz Justyniana zamknięto Akademię Platońską.
-Justynian był sprawnym reformatorem administracji państwowej
-W roku 553 Justynian zwołał do Konstantynopola sobór
-powstało wiele budowli użyteczności publicznej, a prestiżowym przedsięwzięciem było ufundowanie trzeciej bazyliki
4 4 4