1) Woda morska zawiera 5% soli. Ile kg wody słodkiej należy dodać do 5kg wody morskeij, aby woda zawierała 3%soli?

2)Oblicz ile m3 powietrza mieści się w namiocie w kształcie graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego równoramiennego, którego przyprostokątne wynoszą po 2m. Długość namiotu wynosi 30dm.

3) Zastęp harcerzy miał przebyć pewną trasę w ciągu 4dni. PIerwszego dnia przebył 25%tej trasy, drugiego dnia 20% trasy, trzeciego dnia 30% trasy,czwartego dnia ostatnie 4km. Oblicz ile km zastęp przebył każdego dnia i ile km liczyłą cała trasa?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T22:49:54+02:00
Zadanie 3.

25 % + 20% + 30% = 75 %
100% - 75 % = 25 %

Czyli 4 dnia przebyli 25 % trasy całkowitej.
Teraz obliczamy całą trasę:

4 - 25%
x - 100%

25x = 400
x = 16km.

Teraz liczymy poszczególne dni:

1 dzien : 0,25 * 16 km = 4km
2 dzien : 0,20 * 16 = 3,2 km
3 dzien: 0,30 * 16 = 4,8 km

Zadanie 1

5% z 5 kg = 0,25 kg (tyle jest soli)

0,25 kg - 3 %
x kg - 100%

0,25 kg * 100%/3% = 8 1/3 kg

8 1/3 kg - 5 kg = 3 1/3 kg