Heej. ;*

również zadanie na jutro.

Zad. 1

a) Proszek 'Zwykły' podrożał o 5% i kosztuje teraz 21 zł. Ile kosztował przed podwyżką?
b) Po obniżce cen o 10% za kurtkę zapłacono 450 zł. Ile kosztowała ta kurtka przed obniżką?

Zad. 2

Prawdziwki po ususzeniu tracą ok. 92% swojej masy. ile kilogramów prawdziwków trzeba zebrać, aby otrzymać 1 kg grzybów suszonych?

Zad. 3

a) Lekcja w polskiej szkole trwa o 12,5% dłużej niż w szkole szwedzkiej. Ile minut trwa lekcja w Szwecji?
b) Lekcja w polskiej szkole trwa o 10% krócej niż lekcja w szkole brytyjskiej. Ile minut trwa lekcja w Wielkiej Brytanii?

Proszę z obliczeniamii :))

z góry dziękuję ;*

3

Odpowiedzi

2009-11-03T17:27:26+01:00
1a
x+5%z=21
105%x=21
1,05x=21
x= 20 - tyle kosztowal przed podwyzka

b) 90%x=450
0,9x=450
x= 500 - cena przed obnizka

2. 92% z x= 1kg
0,92x=1
x~ 1,1 kg - tyle trzeba zebrać


3.
45- 12,5% z 45= 45- 5,625~39,5
b)45+ 10% z 4= 49,5 minuty
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T17:32:17+01:00
21-100%
x-105%

x=21*105 i to wszystko podzielić przez 100
x=22,05zł- tyle kosztował przed obniżką :)

b)450zł-100%
x-110%

x=450zł*110 i to wszystko podzielic przez 100%
x=495zł- tyle kosztowała kurtka przed obniżką :)

zad2
1kg-8%
x-100%

x=1*100 i to wszystko podzielić przez 8
x=12,5kg- tyle trzeba grzybków


zad3
45min-100%
x-78,5%

x=45*78,5 i to wszystko podzielić przez100
x=ok 35 minut- tyle trwa lekcja w szwecji

45min- 100%
x-110%

x=45*110 i to wszystko podzielic przez 100%
x= 49,5min- tyle trwa lekcja w szkole brytyjskiej :)
mam nadzieję że rozumiesz :)
2009-11-03T17:59:06+01:00
Zad.1
a)
Cena proszku: 21zl
cena przed podwyżką : x
podrożało o 5%
x+5%=21
105%x =21
105%÷100% = 1,05
1,05x=21
x= 19.95zł≈20
odp. proszek przed podwyżką kosztował 20 zł

b)obniżka cen 10%
zapłacono 450zł
koszt kurtki przed obniżka :x
100%-10%=90%
90%x=450
90%÷100% = 0,9
0,9x=450
x= 500
odp. Cena przed obniżka wynosiła 500 zł

zad.2
tracą= 92%
potrzeba 1 kg
ile trzeba zebrać :x
92% z x= 1kg
0,92x=1
x~ 1,1 kg
odp. Trzeba zebrać 1,1 kg prawdziwków.
zad.3
45- 12,5% z 45= 45- 5,625~39,5
b)45+ 10% z 4= 49,5 minuty