1. Wymień choroby dziedziczne sprzężone z płcią i krótko je scharakteryzuj.
2. Wymień protekcjonistyczne oddziaływania między populacjami i scharakteryzuj je.
3. Wymień antagonistyczne oddziaływania między populacjami i scharakteryzuj je.
4. Wymień 4 czynniki powodujące wzrost częstości mutacji

2

Odpowiedzi

2010-04-10T20:51:20+02:00
3. - amensalizm: jeden gatunek działa na drugi szkodliwie, zaś sam nie czerpie z tego żadnych korzyści

- konkurencja: walka miedzy dwoma gatunkami bądź osobnikami jednego gatunku o te same zasoby środowiska

- pasożytnictwo: zależność między organizmami różnych gatunków, w której jeden jest żywicielem i ponosi szkodę, natomiast drugi, zwany pasożytem, czerpie korzyści, bez których nie utrzymałby się przy życiu.

- drapieżnictwo: przedstawiciel jednego gatunku - drapieżnik zabija i zjada przedstawiciela innego gatunku- ofiarę.

2. -komensalizm: zaleznosc, w ktorej jeden z partnerow osiaga korzysci ze wspolzycia, ale sam nie wywiera ani dodatniego ani ujemnego wpływu na drugiego partnera

-protokooperacja: luźny związek i oba gatunki mogą się bez niego obejść, w którym przedstawiciele czerpią wymierne korzyści

- mutualizm: populacje gatunków oddziałują na siebie korzystnie i bez tego układu nie jest możliwe życie żadnego z tych organizmów
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T20:55:04+02:00
Daltonizm - choroba polega na nieodróżnianiu koloru zielonego iczerwonego .częściej występuje u mĘZCZYZN
hemofila- choroba polega na braku czynnika krzepliwosci krwi nawet przy małych ranach wysępuję duze krwotoki
mutualizm obydwie populacje odnoszą korzysci i nie mogą zyc bez siebie ( łubin i bakterie brodawkowe)
protokoperacja : j.w tylko ze populacje mogą zyc bez siebie
bąkojad i nosorozec
komensalizm jedna populacja odnosi korzysci dla drugiej jest to obojętne lew sęp

konkurencja oby dwie populacje odnoszą negatywne skutki konkurowania o zasoby srodowiska szczur sniady i wedrowny
drapieznictwo jedna populacja ma korzysc druga nie antylopa lew
pasozytnictwo jedna populacja ma korzysc a druga nie tasiemiec człowiek

-przebywanie w miejscu napromieniowanym
kontakt z iperytem
przesadne przebywanie pod duzym promieniowaniem uv
tylko to wiem :*
1 5 1