Odpowiedzi

2010-04-10T21:36:55+02:00
Justynian I Wielki 483-565r.
Był jednym z najwybitniejszych cesarzy bizantyjskich. Swoje prawie czterdziestoletnie panowanie rozpoczął w 527r. Władca kazał spisać obwiązujące wówczas przepisy prawa rzymskiego. W ten sposób powstał zbiór zasad prawnych zwany Kodeksem Justyniana. Dzieło to miało duży wpływ na rozwój prawa europejskiego w kolejnych stuleciach. Po uporządkowaniu spraw wewnętrznych państwa Justynian próbował odbudować potęgę cesarstwa rzymskiego, zajmując wiele dawnych prowincji Ponadto z rozkazu cesarza wybudowano liczne świątynie, w tym kościół Mądrości Bożej, oraz akwedukty, drogi, mosty i łaźnie publiczne. Po śmierci Justynian został ogłoszonym świętym
7 3 7