Zad1 wyrażenie (cos30-cos45)(cos30+cos45)przyjmuję wartość
proszę o rozwiązanie

zad 13 człowiek o wysokości 1,8m rzuca cień o długości 2,4m. Ile wynosi kąt padania promieni słonecznych na powierzchnie ziemi
proszę o rozwiązanie

2

Odpowiedzi

2010-04-10T20:56:04+02:00
(cos30-cos45)(cos30+cos45)=(√3/2 - √2/2)(√3/2 + √2/2)

z wzoru na różnicę kwadratów:
a²-b² = (a+b)(a-b)
otrzymujemy:

3/4-2/4 = 1/4


_|x
y

x-1,8m -wysokość typa
y-2,4m - cień
α-kąt padania
tgα=x/y

tgα= 0,75
z tablicy
http://forum.liceum36.pl/pomoce/matematyka_wzory/slownik/tabela_funkcji_trygonom.gif

α=37stopni
2010-04-10T21:02:24+02:00
(a+b)(a-b)=a²-b²
z tego :
(cos30)²-(cos45)²=(√3/2)²-(√2/2)²=3/4-2/4=1/4
A drugie zadanie:
x-1,8m
y-2,4 m
α-kąt padania
tgα=x/y
tgα= 1,8/2,4=0,75
i z tabeli tangensów wynika że tgα ma 37 stopni