Zad nr 1.Oblicz pole koła, którego obwód jest równy 10π.
zad nr 2.Oblicz pole trójkąta równobocznego 0 wysokości 4 cm.
zad nr 3.Sprawdź czy z podanych o długości 7,8,10√2 można zbudować trójkąt.
Bardzo proszę o pomoc pilne na już.

3

Odpowiedzi

2010-04-10T20:47:39+02:00
1. obw= 2πr
czyli obliczamy z tego r ktore jest potrzebne do obliczenia nam pola koła
no to do dzieła:
2πr=10π/π
2r=10
r=5
Pole= πr^2 pod r podstawiamy liczbę i już ;D

2. wzór na wysokośc w tym trojkącie to h= a√3/2
podstawiamy pod h 4 i liczymy
otrzymujemy a= 8√3
wzor na pole to a^2√3/4 no to liczymy :
P=48√3
2010-04-10T20:56:02+02:00
Zad.1
P=πr²
Ob=2πr
Ob=10π

Obliczam promień okręgu:
2πr=10π /:2π
r=5

Obliczam Pole kołą:
P=π5²
P=25π

Zad.2
h=a√3/2
h=4cm
Podstawiam h do wzoru:
4=a√3/2 /*2
8=a√3 /:√3
a=8:√3
Obliczam pole trójkąta równobocznego:
P=a²√3/4
P=64/3*√3/4=16√3/4cm²

Zad.3
7²+8²=49+64=113
√113=10√13
Z podanych długości nie można zbudować trójkątu.

2010-04-10T20:59:01+02:00
Zad nr 1
II-pi
Ob=18II
Ob=2IIr
10II=2IIr /II
10=2r /2
r=5
P=IIr2(kwadrat)
P=II*5 do kwadratu
p=25II

Zad nr 2
Oblicz pole trójkąta równobocznego 0 wysokości 4 cm.
h=a√3/2 /*2
2h=a√3
a=2h/√3
a=8/√3
a=8√3/3

P=a*h/2
p= 8√3/3*4
P=32√3/3

Zad nr 3
Sprawdź czy z podanych o długości 7,8,10√2 można zbudować trójkąt.
a2+b2=c2
a=7
b=8
c=10√2
7*7+8*8=10√2*10√2
49+64=200 to nierównosc, więc nie można zbudować trójkąta.