1.Mamy rozlać 60 litrów miodu do słoików jedno litrowych i półlitrowych .Oblicz , ile większych i ile mniejszych słoików powinniśmy przygotować , aby po rozlaniu miodu :
a) słoików mniejszych i większych było tyle samo,
b) słoików półlitrowych było 3 razy tyle co słoików jednolitrowych,
c) słoików jednolitrowych było o 9 mniej niż półlitrowych.

2. Na bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie, a jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki. Wśród pozostałych sześciu słucha czy pięć osób czyta książkę i tylko jedna studenka pilnie notuje.Ilu studentów jest obecnych na tym wykładzie?

3.Piraci z Łajby z tego są znani, Że zawsze modnie chodzą ubrani .Kiedyś nosili koszulki w paski, Teraz ich oczy zdobią przepaskami.Co trzeci pirat z owej załogi Przepaską lewe oko zdobił. Prawe pod taką przepaską chowa .Całejzałogi równo połowa. Siedmiu z powodu kiepskiego wzroku Nie chce przepaski nosić na oku. I to już wszyscy - starsi i młodzież.
Ilu piratów uległo modzie?

1

Odpowiedzi

2010-04-10T21:04:40+02:00
1.
x - ilość słoików półlitrowych
y - ilość słoików litrowych
0,5x+y=60
a) x=y

1,5x=60
x=40
y=40

b) 3y=x

2,5y=60
y=24
x=72

c) x-9=y

1,5x=69
x=46
y=37

2.
x - ilość studentów

1/2x+1/3x+6+5+1=x
3x+2x+72=6x
72=x

3.
x - ilość piratów

1/3x+1/2x+7=x
2x+3x+42=6x
x=42