W odległości 20 cm od soczewki skupiającej o ogniskowej f=10cm umieszczono przedmiot o wys 10 cm.
W jakiej odległości od soczewki powstanie obraz?
Jakiej wys będzie obraz?
Ile wynosi odległość między przedmiotem a obrazem?
obliczenia z wzorami
daję naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T21:18:57+02:00
Witaj :)
dane f=10cm, x=20cm, h=10cm
szukane y, H, y-x
-------------------------------------------------------
ponieważ x = 2f więc powinno wyjść : y=x=20cm, H=h oraz y-x=0
---------------------------------------------------------------------------------
1/f = 1/x +1/y
1/y = 1/f - 1/x
1/y = [x-f]/xf
y = xf/[x-f] = 20cm*10cm/10cm = 20cm.
Obraz w odległości 20cm od soczewki.

powiększenie p = |y|/x = y/x = 20cm/20cm = 1 [|y|=y bo obraz rzeczyw.]
p = H/h = 1
H = h = 10cm.
Wysokość obrazu wynosi 10cm [odwrócony].

y - x = 20cm - 20cm = 0
Odległość obrazu od przedmiotu wynosi 0.

Semper in altum............................pozdrawiam :)

1 5 1