Odpowiedzi

2009-04-25T19:04:37+02:00
V = 2 l
1 l - 1 kg
m = 2 kg
T₁ = 70 st. C
T₂ = 20 st. C
delta T = 70-50 = 20 st. C = 20 K ("delta T" jest różnicą dwóch temperatur, a więc wynosi tyle samo w C jak i w K)
cw = 4200 J/ kg * K

Q = m * delta T * cw
Q = 2 kg * 20 K * 4200 J / kg*K = 168000 J = 168 kJ

Odp. Odda 168 kJ energii cieplnej.
1 5 1