1. Porównaj Konstytucję 3 maja z konstytucją Księstwa Warszawskiego. Wymień podobieństwa i różnice pomiędzy nimi.

2.Oceń , jakie korzyści i straty przyniosła Europie epoka napoleońska.

Prosiłabym zwięźle i na temat ^^

Z góry dziękuję ^^

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T23:55:19+02:00
1. Konstytucja 3 Maja :
- porządkowała wewnętrzne sprawy kraju
- umacniała pozycję króla
- znosiła liberum veto i wolna elekcję (wprowadzając tym samym w Polsce monarchie konstytucyjną).

Księstwo Warszawskie :
- zlikwidowano poddaństwo chłopów
- wprowadzono równość wobec prawa
- działało na zasadzie unii personalnej (władzę sprawował król Saksonii Fryderyk August I )
- władzę miała sprawować szlachta i w niewielkim stopniu mieszczaństwo
2. Epoka Napoleońska - zalety :
- Kodeks Napoleona(kodeks gwarantował wszystkim obywatelom wolność osobistą, wolność wyznania, równość wobec prawa itd.)


wady:
- blokada kontynentalna wielu krajów Europy
- wielka wojna z Rosją( tzw.Wielka Armia pod wodzą Napoleona)
11 4 11