2. Oblicz pole przekroju osiowego stożka otrzymanego
w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnej
5 cm i 10 cm wokół krótszej przyprostokątnej.
3. Kąt rozwarcia stożka ma 60°, a wysokość 6 √3 cm. Oblicz
promień tworząc objętość i pole powierzchni stożka.

1

Odpowiedzi

2010-04-10T21:15:55+02:00
2.

Rozwiązanie w załączniku :)