Odpowiedzi

  • atmo
  • Początkujący
2010-04-10T22:25:12+02:00
. . . (Miejscowość). . . dnia . . . (Data) . . .


Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział I Cywilny


Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . złotych

Pozew
o zapłatę

Wnoszę o:

I. Zasądzenie od pozwanego . . .(Imię, nazwisko pozwanego) . . . na rzecz powoda . . .(Imię, nazwisko powoda) . . . kwotę . . .(Sporna kwota) . . .

II. Wydanie wyroku zaocznego w razie niestawiennictwa pozwanego na rozprawie;

Ponadto wnoszę o:

III. Zasądzenie od pozwanych kosztów procesu według norm prawem przewidzianych;

IV. Przeprowadzenie dowodów ze:

świadków:
1. . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . .

(Imiona, nazwiska i adresy zamieszkania świadków)

dokumentów:
1. . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . .

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)


Załączniki:
- Odpis pozwu
- . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . .

Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.

Jeżeli wartośc przedmiotu sporu przekracza kwotę 70 tyś zł pozew należy wnieść do właściwego Sądu Okręgowego

powpisuj coś ;D mam nadzjieje ze pomogłam