2 proste zadania i daje 60 pkt
1] zadanie odpowiedz na poniższe pytania
a)W okolicy jakich miast na ziemiach polskich znajdowały sięw I połowie XIX w okręgi górniczo-hutnicze ???

b)W którym istniało najwięcej kopalń i i warzelni soli ???

c)Jakie rzeki łączył Kanał Królewski, a jakie kanał Augustowski ???
2]Uwłaszczenie,czyli nadanie .......................ziemie przez ich użytkowane na......................,położyło kres gospodarce..................Od tego momentu mógł się rozwijać przemysł, ponieważ każdy miał do czynienia z obrotem .....................W pierwszej połowy XIX w.najlepiej rozwinięty gospodarczo rejonem ziem polskich był zabór ....................

1

Odpowiedzi

2010-04-10T21:36:12+02:00
Uwłaszczenie,czyli nadanie .....chłopom..................ziemie przez ich użytkowane na.....własnosc.................,położyło kres gospodarce....panstwa..............Od tego momentu mógł się rozwijać przemysł, ponieważ każdy miał do czynienia z obrotem ..........kapitalistycznymi...........W pierwszej połowy XIX w.najlepiej rozwinięty gospodarczo rejonem ziem polskich był zabór .............pruski.......
1 3 1