Uzupełnij zdania:
1. Ustąpienie morza z określonego obszaru to ....
2. Ruchy skorupy ziemskiej powodujące zgniecenie , pofałdowanie , popękanie , przemieszczanie oraz wydźwigniecie warstw skalnych to .....
3.Przypuszczalny stan równowagi , w której skorupa ziemska jagby pływa na cięzkiej , gęstej masie plastycznej atmosfery to ......
4. Zatopiona przez morze część bloku kontynentalnego łagodnie opadająca do głebokości ok. 200m ....

1

Odpowiedzi

2010-04-10T21:52:08+02:00
1.REGRESJA
2.RUCHY GÓRO TWÓRCZE
3.??
4.??
2 1 2