Odpowiedzi

2010-04-10T22:44:45+02:00
Every my week is similar till previous week.A lot of time occupies me the science.I attend on occupation with science swimming also and on aerobics.I enrolled on additional occupations with painting also not long ago.If it walks about every I begin my day this him about 5 morning.I get up, I take shower, I eat breakfast, I dress the fashionable pieces of clothing and I go to school.At school of occupation last they to about hour fourteenth.I eat in school canteen dinner then and I go on additional occupations.I to house come back about hour eighteenth.I eat suppers then and I go to do lessons.I fall asleep about hour twentieth second.I in wekend rest.I read favourite books, I look at televisions and I walk with friends to cafe.Saturday was yesterday's day.This is one of few days of week when I rest.I do in this day washing, I clear flat and I bake my favourite cake,cheesecake.

Każdy mój tydzień jest podobny do poprzedniego tygodnia.Dużo czasu zajmuje mi nauka.Uczęszczam również na zajęcia z nauki pływania i na aerobik.Zapisałam się też nie dawno na dodatkowe zajęcia z malarstwa.Jeśli chodzi o każdy mój dzień to zaczynam go około 5 rano.Wstaję,biorę prysznic,jem śniadanie,ubieram modne ciuchy i idę do szkoły.W szkole zajęcia trwają do około godziny czternastej.Potem jem obiad w szkolnej stołówce i idę na zajęcia dodatkowe.Do domu wracam około godziny osiemnastej.Jem wtedy kolacje i idę odrabiać lekcje.Zasypiam około godziny dwudziestej drugiej.W wekend odpoczywam.Czytam ulubione książki,oglądam telewizje i chodzę z przyjaciółmi do kawiarni.Dniem wczorajszym była sobota.Jest to jeden z nielicznych dni tygodnia kiedy odpoczywam.Robię w tym dniu pranie,sprzątam mieszkanie i piekę moje ulubione ciasto,sernik.
4 3 4
2010-04-10T22:56:09+02:00
Friday 13 been careful for unlucky day, he turned out for me with the happiest day.Morning in I train whole class she found out that we went to cinema on comedy which had to improve us humours. Going it was motor coach very merrily, all sang and laugh oneself. When we approached on place we had moment of time to come from after shops ale time came on film. Film was fantastic, every cried with laughter ale time came on return to school unfortunately. When we came back on terrain of school, teacher proposed different parties. Boys played in foot ball , and girls in retina.Victory boys and girls' team received prizes. He after return to house every was tired. I decided had invited my friend and we made dinner. She on dinner was tomato soup and spagetti. We go to gardens often to amuse oneself with my dog. We went this day also and met from class which proposed to park walk crossing colleagues.I and Jane prepared on next day plan. Decided to go on purchases tomorrow , because our friend in two weeks has birthdays and we have to buy her present. I did not complain this day on boredom.He was this splendid day which will be miles to remember always.
4 4 4