Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T00:32:24+02:00
A) Polska po przewrocie majowym w 1926 roku, dokonanym przez Józefa Piłsudskiego faktycznie stała się państwem autorytarnym, a jej przywódcą w rzeczywistości był Piłsudski. 2 sierpnia 1926 roku została uchwalona nowela sierpniowa, która wzmocniła władzę wykonawczą kosztem władzy ustawodawczej. Przewrót obalił rząd Wincentego Witosa i spowodował dojście do władzy zwolenników Piłsudskiego zwanych sanacją. Zajmowali oni wysokie stanowiska w administracji państwowej.
Piłsudski nie przyjął urzędu prezydenta, wyznaczył na to miejsce Ignacego Mościckiego. Przed swoją śmiercią zdążył jeszcze zatwierdzić autorytarną konstytucję kwietniową w 1935 r.

b) Opozycjoniści byli aresztowani i osadzani w obozach odosobnienia (np. w Berezie Kartuskiej)