Odpowiedzi

2010-04-10T21:41:54+02:00
Oświecenie: przekonanie o nastaniu epoki przełomowej, odrzucającej zły gust, zacofanie i nieuctwo; wiara w rozum, propagowanie wzorca człowieka oświecenia, hasła wolności, tolerancji, materialistyczna, racjonalistyczna wizja świata.

Romantyzm: dążenie do demokratycznych przemian, walka o wyzwolenie, odrodzenie narodowe, indywidualizm, założenie o odrębności i nieprzeciętności jednostki, bunt przeciw światu, normom społecznym, ograniczeniom, odrzucenie oświeceniowej wizji świata intuicja, natchnienie, sny, emocje, odrodzenie religijności.

Pozytywizm: realizm, obiektywne, wierne przed stawianie świata, mówienie o tym, co da sie poznać, sprawdzić, nauka, rozum, wiedza, doświadczenie, najważniejszy rozwój gospodarki, ośiaty, wyeliminowanie fantazji i fikcji, pesymistyczny obraz świata.
1 5 1
2010-04-10T22:01:57+02:00
Oświecenie: wiara w rozum, odrzucenie ciemnoty, przyjmowanie wzorca człowieka oświeceniowego, wykształconego, racjonalizm i empiryzm metodami poznania świata, odrzucenie intuicji, materializm

Romantyzm: kierowanie się intuicją, uczuciami, indywidualizm, bunt przeciwko wszelkim normom obyczajowym i społecznym, odrzucenie oświeceniowego myślenia, emocjonalność, odrodzenie się religijności, rozwój patriotyzmu i walk narodowowyzwoleńczych

Naczelne hasła pozytywistów: scjentyzm, empiryzm, ewolucjonizm, praca u podstaw, praca organiczna, utylitaryzm, agnostycyzm, tolerancja, liberalizm, demokracja, asymilacja Żydów
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T22:43:27+02:00
ROMANTYZM
-przedkładanie uczuć i wiary nad rozum
-buntowanie się przeciw konwencjom
-pochwała wyobraźni,
-protest przeciwko dyktaturze i feudalnemu porządkowi społecznemu,
-umiłowanie wolności

POZYTYWIZM
-prawdziwą wiedzą jest wiedza naukowa
-odrzucenie metafizyki
-nie zastanawiano się nad przyczynami - dlaczego?; zadawano pytania jak?

OŚWIECENIE
-kryzys wartości i norm
-odrzucanie dogmatów
-nie przyjmowanie niczego "na wiarę"
-libertynizm -przeciwko autorytetom religii,tradycyjnej obyczajowości i katolicko-feudalnemu ideałowi życia.
1 5 1