Odpowiedzi

2010-04-10T21:48:19+02:00
1.- slaba zyznosc gleby
-rozdrobnienie gospodarstw
-niedobor lub nadmiar wody
-mala powierzchnia gospodarstw
-brak specjalizacji produkcji
-mala kultura rolna
-mala produktywnosc rolnictwa

2.gleby bielicowe i brunatne- 82%
gleby blotne- 9%
mady- 5%
czarne ziemie- 2%
czarnoziemy- 1%
redziny- 1%
uzytkowanie- pola, łąki, sady,
Użytki zielone (łąki i pastwiska) zajmują 21,7% powierzchni użytków rolnych, a sady 1,6%.

3. podlasie, Grójec - Góra Kalwaria oraz Łowicz - Skierniewice, miedzy Płońskiem a Płockiem, od Sandomierza do Puław, Kotlina Nowosądecka i Oświęcimska
2010-04-10T21:50:54+02:00
1:
niski stopień towarów,
duża ilość małych i słabych ekonomicznie gospodarstw,
nadmiar osób zatrudnionych w rolnictwie,
niska wydajność pracy,
niskie plony zbóż;
2:
użytki rolna 51%:
-grunty orne 39,8%
-łąki 7,6%
- pastwiska 2,6%
- sady 0,9%
lasy 29,4%
pozostałe grunty i nieużytki 19,5%
3:
Wyżyna Lubelska,
Wyżyna Sandomierska,
Równina Wrocławska,
Nizina Wielkopolska ,
Kujawy,
Żuławy Wiślane,
Nizina Szczecińska;