Odpowiedzi

2010-04-11T01:56:57+02:00
W odległości d= 4,8 od soczewki zbierającej o promieniach krzywizn r₁= 24 cm i r₂= 16 cm oraz o współczynniku załamania światła n=1,5 znajduje się przedmiot o wysokości h= 3 m. Gdzie i jaki obraz powstaje
h=3m
r₁= 24 cm
r₂= 16 cm
n=1,5
d= 4,8=x
1/f=(n-1)(1/ r₁+1/r₂)
1/f=(1,5-1)(1/24+1/16)
1/f=(0.5)(5/48)
1/f=5/96
f=96,5
f=19,2=0,192 m
1/f=1/x+1/y
y=?
1/0,192=1/4,8+1/y
1/y=1/0,192-1/4,8
1/y=25/4,8-1/4,8
1/y=24/4,8
y=4,8:24
y=0,2m
p=y/x=H/h
0,2/4,8=H/3
4,8H=0,6
H=0,6:4,8
?H=0,125m