Odpowiedzi

2010-04-11T00:00:59+02:00
Gaz rafineryjny: lotny w temperaturze pokojowej, wykorzystywany jako paliwo
Benzyna: temperatura wrzenia 40-160C, wykorzystywana jako paliwo, rozpuszczalnik
Nafta: temperatura wrzenia 160-250C, lampy naftowe
Oleje napędowe: temperatura wrzenia 250-350C, zasilanie silników wysokoprężnych (silników diesla)
Mazut: temperatura >350C, pozostałości wykorzystywane np. do wytwarzania asfaltu

Kraking-reakcja rozkładu wyższych alkanów połączona z pękaniem wiązań C-C i tworzeniem mieszaniny niższych alkanów i alkenów o krótszych łańcuchach

Reforming- polega na przetworzeniu alkanów o prostych nierozgałęzionych łańcuchach w alkany rozgałęzione oraz na cyklizacji i aromatyzacji węglowodorów łańcuchowych.
1 4 1