Odpowiedzi

2010-04-10T22:03:34+02:00
Gdy byłem w szkole podstawowej to bardzo lubiłem zajęcia sportowe. Uwielbiałem grać w piłkę nożną i koszykówkę. Często też jeździłem na różne zawody sportowe, w których często zdobywałem jakieś miejsce lub wyróżnienie. Po lekcjach przeważnie spotykałem się z kolegami z klasy i rozgrywaliśmy między sobą takie mini rozgrywki. Lubiłem również jeździć z kolegami rowerem na różne wycieczki. Do dziś uwielbiam grać z przyjaciółmi w gry komputerowe, oraz oglądać wspólnie filmy i mecze.

When I was in elementary school is very fond of sports. I loved playing football and basketball. Often, I went to different sports, which often I gained a place or honorable mention. After school I met mostly with their classmates and rozgrywaliśmy between these mini-games. I liked the bike ride with my colleagues on the various tours. To this day I love to play with friends in the computer games and watch movies together and matches.
2010-04-10T22:10:55+02:00
Many summers passed already from my science at basic school.I with smile remember all pranks today and we jokes what with colleagues played tricks friends together with and colleagues.Teachers had with us only problems also.We brought them to borders of nervous endurance.I remember that we with the best party what was invented shooting from empty collets after ball pens.We had the then best fun.I on truancies walked little and I tried to learn enough well.I remember at this school science pleasantly at present and I regret that time this passed already irrevocably.

Minęło już wiele lat od mojej nauki w szkole podstawowej.Dziś z uśmiechem wspominam wszystkie figle i żarty jakie wraz z kolegami płataliśmy koleżankom i kolegom.Nauczyciele też mieli z nami same kłopoty.Doprowadzaliśmy ich do granic wytrzymałości nerwowej.Pamiętam że najlepszą zabawą jaką wymyśliliśmy było strzelanie z pustych oprawek po długopisach.Mieliśmy wtedy najlepszą frajdę.Na wagary mało chodziłem i starałem się uczyć dość dobrze.Obecnie naukę w tej szkole miło wspominam i żałuję że czas ten już bezpowrotnie minął.
1 1 1